Trénerske okienko

Biomechanické analýzy medailistov
Predkladáme vzpieračskej verejnosti materiál: Biomechanické analýzy medailistov všetkých hmotnostných kategórií z ME, MS, MEJ, ktoré za roky 2001 až 2005 spracoval Ing. Miloš Slamka /je potrebné kliknúť na odkaz nižšie/. Tento odborný materiál názorne ukazuje, ako špičkový vzpierači pracujú z pohľadu základných charakteristík dráhy pohybu činky /dráha, rýchlosť a zrýchlenie/. Pri niektorých súťažiach pre porovnanie uvádzame aj analýzy našich vzpieračov. Materiál pre názornosť obsahuje grafy spojené s fázami pohybu /na fotografiách/, čo umožní odborníkovi a aj začiatočníkovi odčítať sledované parametre v konkrétnom momente. Materiál pri podrobnom štúdiu prináša do praxe aj závery pre praktický tréning vo vzpieraní. Je však nutné pripomenúť potrebu neustáleho objektívneho zberu sledovaných dát v spojení s videorekordérom, či už na pretekoch a hlavne na tréningu. A hlavne stálu prácu so závermi biomechanickej analýzy základných sledovaných dát /dráha pohybu činky, rýchlosť a jej priebeh, zrýchlenie/ spolu s pretekárom či už priamo na tréningu alebo po pretekoch. Rozhodujúca je schopnosť individuálnej práce trénera s konkrétnymi závermi pre ďalší tréning a sledovanie, či zmeny v tréningu prinášajú zmenu základnych parametrov v smere zvýšenia výkonnosti.
Dovoľte mi poďakovať touto cestou Ing. Milošovi Slamkovi za mnohoročnú namáhavú prácu. Pán Slamka položil základný kameň pre vytvorenie si predstavy o biomechanike vzpieračských disciplín špičkových pretekárov , v čom bol priekopníkom, za to mu patrí vďaka celej vzpieračskej obce.

Biomechanické analýzy medailistov všetkých hmotnostných kategórií z ME, MS, MEJ za roky 2001 až 2005

Otvorená hodina telesnej výchovy DVD2 ZŠ Kubrá

     

Otvorená hodina telesnej výchovy
Vážení tréneri vzpierania, prinášame Vám na DVD1, praktické návody ako pracovať s deťmi na hodinách telesnej výchovy formou Otvorenej hodiny s Baby Barbell činkami. V ukážke Otvorenej hodiny sú dodržané základné požiadavky kladené na Hodinu Telesnej výchovy na Základných školách. Tejto otvorenej hodiny sa zúčastnili aj telocvikári z trenčianskeho regiónu a k obsahu bola vecná diskusia. Zo záveru vznikla požiadavka od učiteľov telesnej výchovy naučiť základné tréningové prostriedky na vlastnej koži. Túto ich požiadavku sme realizovali v druhom DVD, ktoré máte možnosť v našej ponuke vzhliadnuť. Upozorňujem, že obidve DVD sú dokumentárneho charakteru natočené priamo na hodinách telesnej výchovy. Touto cestou by som chcel poďakovať pani Mgr. Kákošovej riaditeľke Základnej školy v Kubre a pracovníčke Pedagogického - metodického centra v Trenčíne Mgr. Makyšovej, že nám pomohli a umožnili tieto praktické ukážky použitia Baby Barbell ukázať širokej verejnosti. Ďalej rád by som poďakoval kameramanom Mgr. Svrčkovej a Mgr. Buzgovi, ktorí sa podujali tieto Otvorené hodiny pre vás natočiť. Prípadné otázky smerujte na vkkofi@gmail.com
DVD je rozdelené na 4 časti.