Letný tábor

Detský športový tábor

1. Deň

Deti sa zoznámili navzájom a hneď sa chopili cvičenia, pripravený bol kruhový tréning. Desiata - ovocie a loptové hry na ihrisku. Obed u čarodeja a potom oddych – karty a spoločenské hry.

 

2. Deň

Turistika do asi 7,5 km vzdialenej Kubrice, ale ešte predtým, ako inak, kruhový tréning. Na konci trate na decká čakala odmena, vyšantili sa v bazéne, najedli sa a potom zase šantenie v bazéne! Keďže voda deti vyčerpáva, naspäť sme už museli ísť autobusom.

 

3. Deň

Ráno znova tréning a následne turistika na ostrov Trenčín. Počas dňa sa hral bedminton, stolný tenis a iné loptové hry. Obed a cesta späť so zástavkou pri váhu kde sa decká zabavili obľúbenou detskou zábavou hádzaním kamienkov do vody .

 

4. Deň

Pretože tréningu nikdy nieje dosť tak 4. deň začal tréningom na 1/2 hodiny a potom hor sa do wellness - sauna, soľná jaskyňa, jakuza a hlavne oddych! Obed u čarodeja a znova oddych, tentokrát s kartami. Po oddychu trochu basketbalu na ihrisku.

 

5. Deň

Ráno tréning, beh, hádzanie a skoky na ihrisku. Obed mega pizza a potom oddych s kartami. Farar dominoval počas celého tábora! Tábor sme zakončili streľbou na bránku na umelom ľade s hokejkami.a odovzdávaním diplomov za účasť.

Galéria: