2percentá

Venujte nám 2%

Milí priaznivci nášho klubu.

Aj tento rok vás prosíme aby ste nám pomohli a poukázali vaše 2% nášmu klubu. Tento rok bude pre nás veľmi náročný. Vedieme 6 družstiev od úplne najmenších detí až po veteránov.  Aj týmto prispejete k rozvoju vzpierania na Slovensku a možno vďaka vašej pomoci budeme schopní vychovať nové olympijské nádeje.

 

Postup je veľmi jednoduchý:
1. Vypíšte jednotlivé tlačivá /na konci textu/
2. Prineste vyplnené a potvrdené tlačivá na daňový úrad v mieste svojho bydliska.
3. V prípade, že nie ste z Trenčína, stačí ak odovzdáte vyplnené a potvrdené príslušné tlačivá na daňový úrad v mieste svojho bydliska.
Ste zamestnanec?
1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane"
3. Z neho si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. To je maximálna suma, ktorú môžete poukázať.
4. Do „Vyhlásenia" (na stiahnutie nižšie), v ktorom sú už uvedené naše údaje vpíšte Vami poukázanú sumu.
5. Obe tieto tlačivá doručte najneskôr do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Ste živnostník (SZČO)?
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete nižšie v sekcii „Dôležité údaje".
Ste firma (spoločnosť, podnik)?
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať.
2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech viacerých prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť nájdete nižšie v sekcii „Dôležité údaje".
 
Dôležité údaje:
IČO: 42025451
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Vzpieračský klub KOFI Trenčín
Sídlo: Kubrická 90/120, 91101 Trenčín
 

Predvyplnené výhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane si môžete stiahnuť tu.

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti" si môžete stiahnuť tu.